Razlika između džema, pekmeza i marmelade

Razlika između džema, pekmeza i marmelade

Iako je bezosjećajna EU birokracija uspjela nametnuti svoje viđenje toga što je džem, pekmez ili marmelada, za većinu hrvatskih građana jedino pravilno je povijesno značenje ovih naziva na način kako se je stoljećima upotrebljavalo na našim prostorima.

Stranica je preseljena na domenu www.vrtlarstvo.info

Pročitajte članak